Slide background
Slide background
Slide background

Onze werkzaamheden

Module 1: Risico-analyse
Welke risico's loopt uw onderneming en welke risico's loopt uzelf? Met een grondige analyse brengen wij dit in kaart. Samen met u beoordelen we welke risico's aanvaardbaar zijn en welke risico's u wilt afdekken. U ontvangt een uitgebreide rapportage inclusief een korte management samenvatting zodat u weet wat de actiepunten zijn.

Module 2: Advies
Aan de hand van de risico-analyse adviseren wij welke risico's u op welke manier het beste kunt afdekken. Een complete integratie van preventie advies en continuïteitsplanning inclusief overdracht van risico’s door middel van verzekeringen. Wij kunnen ook voor uw een separate beveiligingsadvies voor opstellen. Het voordeel is dat wij met onze kennis en ervaring een optimale samenhang tussen preventie en verzekeringsclausulerings kunnen bewerkstelligen en derhalve geen gaten zijn tussen praktijk en verzekering.

Module 3: Schade coach
Als u niet zelf de verzekeringen wilt beheren, dan kan wij dit voor u doen. Denk hierbij aan aanvragen, controles, schadeafhandeling, wijzigingen doorvoeren.

Module 4: Risico Inspectie ten behoeve van service providers of volmachtkantoren.
Wij bezoeken uw zakelijke relaties maken voor uw een rapportage met daarbij een risico scan dit ten behoeve van uw acceptatie dossier. Wij geven uw een advies omtrent de preventieve maatregelen. Deze module is uitsteken geschikt om pre contractuele informatie te verkrijgen bij kleinere verzekerbare belangen voordat uw het risico accepteert of dat u het risico ter beoordeling aan uw risicodrager voorlegt.

Module 5: Fraude beheersing coördinatie voor service providers of volmachtkantoren.
Wij verzorgen workshops bij uw afdeling acceptatie en schade en verzorgen implementatie inzake fraudebeheersingsbeleid. Onze ervaring en opleiding tot Register Coördinator Fraudebeheersing kunnen uw hierbij helpen. Derhalve kunt u bij de audits laten zien dat u een afdoende fraudebeheersing beleid heeft.

De modules 1 en 2 kunt u afzonderlijk afnemen. Hierdoor kunnen wij voor u een offertevergelijking of second opinion uitvoeren. Ook kunt u ons de risicoanalyse en eventueel het advies laten uitvoeren, waarbij u zelf of uw huidige tussenpersoon, het beheer uitvoert.

Kostenvoordeel
Voor onze werkzaamheden brengen wij een uurtarief in rekening. Dit uurtarief kan desgewenst worden omgezet naar een vaste beheersfee. Hierdoor is onze dienstverlening heel betaalbaar. Wij werken transparant met een urenverantwoording. Dit levert in bijna alle situaties een (fors) kostenvoordeel
Wij werken  provisieloos. U ontvangt rechtstreeks van ons de factuur. Hierdoor gaan de verzekeringspremies gemiddeld tussen de 10% en 25% omlaag. De tijd die wij voor u werken houden wij bij. Transparanter kan het niet.

Voor onze werkzaamheden hanteren wij de volgende tarieven:

Risicoadviseur    € 95,- per uur
Schade Coach     € 50,- per uur (of 12,5% bij beheerscontracten)

Alle tarieven zijn exclusief BTW (in geval van alleen advisering) of assurantiebelasting (bij advisering in combinatie met bemiddeling).
Daarnaast is besparing niet het enige of het belangrijkste u heeft inzicht in uw bedrijfsrisico’s en u heeft afstemming tussen de maatregelen en verzekeringen wat uw bedrijfscontinuïteit ten goede komt.  Hierdoor werken we samen aan continuïteit.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst