Slide background
Slide background
Slide background

Risicobeheersing

Manieren om met risico’s om te gaan, worden vaak beheersmaatregelen genoemd. Ze zijn te onderscheiden in een paar soorten.

  • Vermindering/vermijding van het risico
  • Acceptatie van het risico
  • Risico-overdracht: het overdragen van risico’s naar een andere partij (uitbesteding of verzekeren)

Vermindering/vermijding van het risico
Soms is het eenvoudigweg vermijden van een risico de beste strategie. Het risico op instorting door een aardbeving kan vermeden worden door het bedrijf te vestigen in een gebied waar geen aardbevingen voorkomen. Vertraging van de bouwwerkzaamheden vanwege vorst kan vermeden worden door in de zomer te bouwen. Vaak is vermijding geen optie en moeten er maatregelen genomen worden om het risico te verminderen.
Maatregelen om het risico te verminderen kunnen oorzaakgericht of gevolggericht zijn. De eerste zorgen ervoor dat de kans dat de gebeurtenis optreedt, kleiner wordt. De gevolggerichte maatregelen zorgen dat ervoor dat de schade minimaal is wanneer de gebeurtenis toch plaatsvindt.

Download
Risicobeheersing in het MKB: Quick-scan via een checklist

 

Hier kunt u offertes aanvragen.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst