Slide background
Slide background
Slide background

Verzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

in Juridisch
Een aansprakelijkheidsverzekering helpt u als iemand anders een claim tegen u indient omdat u zijn spullen beschadigd hebt. De verzekering betaalt de claim en helpt u eventueel met de rechtszaak als…
Pensioen ondernemer

Pensioen ondernemer

in Ondernemer prive
Er zijn hele boeken geschreven over het pensioen van de ondernemer. We kunnen op deze website niet veel meer doen dan een bescheiden overzicht geven van de vele mogelijkheden die u als ondernemer…
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

in Juridisch
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering speciaal voor adviesbedrijven.Soms hebt u als adviseur gewoon uw dag niet en brengt u een advies uit dat helemaal verkeerd uitpakt. Het…
Geld- en fraudeverzekering

Geld- en fraudeverzekering

in Transport
Langzaam verdwijnt het contante geld en wordt het vervangen door plastic geld. Bankpassen, creditcards en chipknips zijn nog steeds in opmars. Toch is de rol van contant geld nog lang niet…
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

in Juridisch
Het gebeurt binnen het Nederlandse rechtsstelsel niet vaak, maar het is soms mogelijk de bestuurder van een rechtspersoon (vennootschap, coöperatie, vereniging of stichting) persoonlijk…
Land-/werkmaterieelverzekering

Land-/werkmaterieelverzekering

in Transport
De land-/werkmaterieelverzekering is een verzekering voor bijvoorbeeld heftrucks, palletwagens, maaimachines, oogstmachines, graafmachines, tractoren, hoogwerkers en shovels. Met deze verzekering…
Bedrijfsautoverzekering

Bedrijfsautoverzekering

in Transport
Ieder Nederlands motorvoertuig dient tenminste verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Dus ook de auto('s) die een bedrijf in eigendom heeft. Met een WA-verzekering is de schade…
Inventarisverzekering

Inventarisverzekering

in Brand en materieel
De (goederen- en) inventarisverzekering is een inboedelverzekering voor een bedrijfspand. Met een inventarisverzekering verzekert u alles wat niet ‘onlosmakelijk met de grond is verbonden'. Wat wél…
Default Image

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

in Ondernemer prive
Iedere werknemer is verplicht verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid dankzij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Vroeger bestond er een soortgelijke wet voor…
Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

in Juridisch
Zoals het woord al zegt, is de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering bedoeld voor vervoerders. Een vervoerder is in veel gevallen aansprakelijk voor de schade die de door hem vervoerde goederen…
Collectieve zakenreisverzekering

Collectieve zakenreisverzekering

in Personeel
Wanneer mensen van uw bedrijf vaak op zakenreis naar het buitenland gaan, is een collectieve zakenreisverzekering het overwegen waard. Een dergelijke verzekering dekt allerlei onverwachte kosten…
Wagenparkverzekering

Wagenparkverzekering

in Transport
Als u een bedrijfsauto hebt, kunt u daarvoor een bedrijfsautoverzekering afsluiten. Als u er meer hebt, sluit u voor alle auto’s samen een bedrijfsautoverzekering af. Zijn het er meer dan tien, dan…
Default Image

Collectieve pensioenverzekering

in Personeel
U hebt als werkgever verschillende mogelijkheden om te zorgen dat uw werknemers een pensioen opbouwen. Toetreden tot het bedrijfstakpensioenfonds (als dat er is). Een eigen ondernemingspensioenfonds…
Goederentransportverzekering

Goederentransportverzekering

in Transport
Goederentransporten zijn essentieel voor de continuïteit van menig bedrijf. Vaak zijn er aanzienlijke bedragen mee gemoeid. Om u te verzekeren tegen een lading die verloren gaat, kunt u een…
Kredietverzekering

Kredietverzekering

in Overige
Veel bedrijven hebben nog grote sommen geld tegoed van debiteuren. Gemiddeld bedraagt de post ‘debiteuren' 40 procent van de activa. Er is een groot risico dat een debiteur niet kan betalen. Voor…
Default Image

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

in Personeel
In 1993 gingen de WAO-uitkeringen omlaag, de uitkeringen op grond van de Wet ArbeidsOngeschiktheid. Er ontstond een aanzienlijk verschil tussen de WAO-uitkering aan het begin van de…
Default Image

WIA Verzekering

in Personeel
De WAO, de Wet op de ArbeidsOngeschiktheid, heeft bestaan van 1 juli 1967 tot eind 2005. Deze werknemersverzekering was bedoeld om een vangnet te bieden voor werknemers die door een handicap of een…
Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

in Brand en materieel
Als een machine komt stil te staan, is de reparatie aan de machine meestal wel gedekt. Maar hoe staat het met de schade die het bedrijf lijdt omdat er een tijd niet geproduceerd kan worden? Daarvoor…
Gebouwenverzekering

Gebouwenverzekering

in Brand en materieel
Een gebouwenverzekering is een opstalverzekering voor een bedrijfspand. Net als een opstalverzekering kent een gebouwenverzekering een standaarddekking en een uitgebreide dekking. Standaard is uw…
Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

in Juridisch
Een bedrijfsrechtsbijstandverzekering moet u niet verwarren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Die laatste verzekering helpt u als iemand anders een claim tegen u indient omdat hij vindt…
Milieuschadeverzekering

Milieuschadeverzekering

in Juridisch
De milieuschadeverzekering biedt dekking als uw bedrijf ongewild bodemverontreiniging of waterverontreiniging veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan een ondergrondse opslagtank die per ongeluk gaat…
Computerverzekering

Computerverzekering

in Brand en materieel
Met een computerverzekering kan een bedrijf het risico dekken dat een belangrijk apparaat als een computer het begeeft. Verzekerd zijn de kosten van reparatie of vervanging van de computer, als die…
Construction All Risks verzekering

Construction All Risks verzekering

in Juridisch
Er kan van alles misgaan bij een object dat wordt gebouwd of verbouwd. Met een CAR (Construction All Risks)-verzekering worden de financiële gevolgen gedekt van een schade aan het object.Een…
Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering

in Brand en materieel
Als uw bedrijf komt stil te liggen door een brand, helpt de opstalverzekering u om het weer op te bouwen en de inventarisverzekering om alles terug te krijgen wat bij de brand verloren is gegaan.…
Collectieve ziektekostenverzekering

Collectieve ziektekostenverzekering

in Personeel
Op 1 januari 2006 viel het verschil tussen ziekenfondsverzekerden en particulier verzekerden weg. Vanaf dat moment was er een basisverzekering met de mogelijkheid aanvullende verzekeringen af te…
Lichtreclameverzekering

Lichtreclameverzekering

in Brand en materieel
Als u tegen hoge kosten een lichtreclame tegen uw gevel hebt laten aanbrengen, hebt u daar wel graag nog jaren plezier van. Met een lichtreclameverzekering kunt u de kosten van vervanging en…
Default Image

Garantieverzekering

in Overige
Iedere leverancier van technische apparatuur verplicht zich in zijn leveringsvoorwaarden goed werk af te leveren. Vaak geeft hij de garantie dat zijn product een bepaalde tijd meegaat. Toch gaat het…
Montageverzekering

Montageverzekering

in Overige
Als u machines bouwt, is het een kleine ramp als een machine verloren gaat vóórdat u hem kunt leveren. Er zitten al heel wat uren en materiaal in en u krijgt er nu niets voor terug. Met een…
Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering

in Personeel
Een ongevallenverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit als de verzekerde blijvend letsel oploopt ten gevolge van een ongeval. Overlijdt de verzekerde, dan krijgen zijn nabestaanden dat…

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst