Slide background
Slide background
Slide background

Gebouwenverzekering

Een gebouwenverzekering is een opstalverzekering voor een bedrijfspand.

Net als een opstalverzekering kent een gebouwenverzekering een standaarddekking en een uitgebreide dekking.

Standaard is uw pand verzekerd tegen

 • brand;
 • ontploffing;
 • storm;
 • blikseminslag;
 • een neerstortend vliegtuig.

De uitgebreide polis biedt dekking tegen:

 • vernieling door inbraak en diefstal;
 • vandalisme;
 • schade door water, stoom en blusmiddelen. Ook de schade veroorzaakt door een sprinklerinstallatie wordt vergoed;
 • schade door regen, hagel, sneeuw of smeltwater.

Soms valt iets bij de ene verzekeraar onder de standaarddekking en bij de andere onder de uitgebreide dekking. Hoe het precies zit, kunt u nalezen in de polisvoorwaarden.

Bijna geen enkele verzekeraar zal ongezien een bedrijfspand willen verzekeren. Als u een verzekering hebt uitgekozen, krijgt u bezoek van een inspecteur, die uw pand komt bekijken. Hij zal alles willen weten over uw bedrijfsprocessen en de risico's die daaraan verbonden zijn. Hij is geïnteresseerd in de maatregelen die u nu al treft om brand, blikseminslag en waterschade te voorkomen. Hij maakt aan de hand van zijn bevindingen een inspectierapport op met daarin een aantal aanbevelingen. Sommige daarvan bent u verplicht op te volgen - anders krijgt u simpelweg geen verzekering. Als u de andere aanbevelingen opvolgt, kan dat een premiekorting opleveren. Uw bedrijf wordt immers veiliger.

Het is raadzaam als u een deskundige taxateur in de arm neemt om de waarde van uw bedrijfspand vast te stellen. Dan ligt de waarde onomstotelijk vast, voor u en voor de verzekeraar. Op een discussie over de waarde van uw pand op het moment dat u het moet laten herbouwen zit u vast niet te wachten.

Wanneer de verzekering eenmaal loopt, dient u de verzekeraar op de hoogte te houden van alles wat de verzekerde waarde of de veiligheid van het pand kan beïnvloeden. Het kan gaan om:

 • nieuwe buren (ofwel een ander bedrijf in het naastgelegen pand);
 • nieuwbouw in de directe omgeving van uw pand;
 • een verbouwing van uw pand (leg desnoods de plannen voor aan de verzekeraar!);
 • een uitbreiding of inkrimping van uw machinepark;
 • wijziging van de eigendom (bijvoorbeeld als uw zoon het bedrijf en het pand overneemt).

Het is vaak raadzaam als u uw gebouwenverzekering, uw inventarisverzekering en eventueel ook uw bedrijfsschadeverzekering bij één verzekeraar onderbrengt. Dat levert meestal ook korting op de premies op.

Hier kunt u meer informatie aanvragen.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst