Slide background
Slide background
Slide background

Inventarisverzekering

De (goederen- en) inventarisverzekering is een inboedelverzekering voor een bedrijfspand. Met een inventarisverzekering verzekert u alles wat niet ‘onlosmakelijk met de grond is verbonden'. Wat wél met de grond is verbonden, valt onder de opstalverzekering of gebouwenverzekering. Onder de inventarisverzekering vallen onder andere de machines, het meubilair, de voorraden grondstoffen en de voorraden gereed product.

De inventarisverzekering dekt de schade als gevolg van:

 • brand;
 • blikseminslag;
 • kortsluiting en andere problemen in de elektriciteitsvoorziening;
 • ontploffing;
 • neerstortende vliegtuigen;
 • inbraak, diefstal of poging daartoe;
 • afpersing of beroving van een personeelslid;
 • vandalisme na binnendringing van het gebouw;
 • storm;
 • water, stoom, sprinklerinstallaties en blusmiddelen;
 • regen, hagel, sneeuw en smeltwater;
 • rook en roet;
 • uitlekkende olie;
 • het omvallen van kranen, hoogwerkers, heistellingen, enzovoort;
 • relletjes, opstootjes en werkstakingen;
 • meteorieten;
 • kappen of snoeien van bomen;
 • paarden en vee;
 • bijtende stoffen (hier kan de verzekeraar voorwaarden stellen);
 • glasbreuk;
 • storing in of uitval van koelkasten en diepvriezers (meestal stelt de verzekeraar een maximum aan de vergoeding die u hiervoor krijgt).

Doorgaans is ook gevolgschade gedekt. Dat is de schade die uw inventaris oploopt door een gebeurtenis elders (bijvoorbeeld een brand in het naastgelegen bedrijfspand).

Ook zaken die zich op uw grond bevinden zijn meeverzekerd. U kunt dan denken aan lichtreclames, een slagboom of tuinmeubilair.

Geld en andere waardepapieren zijn meeverzekerd tot een bepaald maximum.

U kunt uw inventaris tegen nieuwwaarde of tegen vervangingswaarde verzekeren. De meeste verzekeraars verzekeren overigens alleen tegen nieuwwaarde als de inventaris niet ouder is dan een bepaald aantal jaren (dat kan één of hooguit drie jaar zijn).

Handelsgoederen zijn verzekerd tegen inkoopwaarde, grond- en hulpstoffen tegen de inkoopprijs, halffabrikaten tegen de grondstofkosten met de fabricagekosten, en de voorraad gereed product tegen de integrale kostprijs. Als de voorraad sterk wisselt, dient de verzekeraar dat te weten. Doorgaans zal hij voorstellen altijd uit te gaan van eenzelfde bedrag, bijvoorbeeld het gemiddelde.

Ook opruimingskosten en bereddingskosten zijn meeverzekerd. Opruimingskosten zijn de kosten die u maakt om het pand leeg te krijgen bij bijvoorbeeld een brand. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn. Bereddingskosten zijn de kosten die u maakt om een dreigend gevaar te bezweren. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat water het pand dreigt binnen te dringen en de voorraad alvast in veiligheid wordt gebracht.

U zult altijd contact moeten houden met uw verzekeraar over belangrijke veranderingen in uw inventaris en in uw bedrijfsactiviteiten. Hij moet op de hoogte worden gebracht als u een extra machine aankoopt of ineens andere producten gaat maken. Doet u dat niet, dan kan de dekking vervallen.

Het is vaak raadzaam als u uw inventarisverzekering, uw gebouwenverzekering en eventueel ook uw bedrijfsschadeverzekering onderbrengt bij één verzekeraar. Dan hebt u bij bijvoorbeeld een brand maar één aanspreekadres. Een bijkomend voordeel is meestal een korting op de premies.

Vraag direct een offerte voor een inventarisverzekering aan.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst