Slide background
Slide background
Slide background

Lichtreclameverzekering

Als u tegen hoge kosten een lichtreclame tegen uw gevel hebt laten aanbrengen, hebt u daar wel graag nog jaren plezier van. Met een lichtreclameverzekering kunt u de kosten van vervanging en reparatie dekken.

De verzekering keert uit bij:

  • schade door bijvoorbeeld storm of blikseminslag;
  • schade als gevolg van brand, pogingen om een brand te blussen en ontploffing;
  • disfunctioneren dankzij materiaalfouten of constructiefouten.

Ook bereddingskosten en opruimingskosten zijn meeverzekerd.

De schade-uitkering vindt plaats op basis van de dagwaarde.

Schade dankzij normale slijtage is uitgesloten. Dat geldt ook voor schade door onoordeelkundig uitgevoerde reparaties of schoonmaakbeurten. Schade die verhaalbaar is op de leverancier zal evenmin worden vergoed.

Hier kunt u meer informatie aanvragen.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst