Slide background
Slide background
Slide background

Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

Als een machine komt stil te staan, is de reparatie aan de machine meestal wel gedekt. Maar hoe staat het met de schade die het bedrijf lijdt omdat er een tijd niet geproduceerd kan worden? Daarvoor kunt u een machinebreukbedrijfsschadeverzekering afsluiten.

De schade die uw bedrijf oploopt als een machine uitvalt, bestaat uit:

  • de vaste lasten die gewoon doorlopen, maar nu eigenlijk geen nut hebben (huur, belastingen, rente, salarissen, sociale lasten enz.);
  • de gederfde winst.

Van tevoren komt u met de verzekeraar overeen wat u precies vergoed krijgt en hoe lang de uitkering duurt. Vaak hebt u een eigen risico. Dan krijgt u de eerste dagen dat de machine stilstaat niet vergoed. Die dagen heten wel de carenzdagen.

De premie die u voor deze verzekering betaalt, wordt vastgesteld over een jaarbedrag. De verzekeraar zal van tevoren uw bedrijf doorlichten als u een machinebreukbedrijfsschadeverzekering wilt afsluiten.

Hij wil weten:

  • Welk aandeel heeft elke machine precies in uw productieproces en wat is de invloed daarvan op de winst? Het is mogelijk dat u een accountantsverklaring moet laten opstellen.
  • Hoeveel tijd is er gemoeid met reparatie of vervanging?
  • Hoe snel komt daarna de productie weer op gang?

Het is niet onwaarschijnlijk dat u bezoek krijgt van een expert van de verzekeringsmaatschappij, die uw machinepark komt bekijken.

Hier kunt u meer informatie aanvragen.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst