Slide background
Slide background
Slide background

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Zoals het woord al zegt, is de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering bedoeld voor vervoerders. Een vervoerder is in veel gevallen aansprakelijk voor de schade die de door hem vervoerde goederen oplopen. Er zijn internationale verdragen die de aansprakelijkheid beperken, maar toch kan de vervoerder soms aanzienlijke claims krijgen. Met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering kan hij zich tegen die claims verzekeren.

De verzekering dekt:

 • schade waarvoor u als vervoerder, binnen een bepaald gebied, aansprakelijk bent;
 • schade waarvoor u als vervoerder, binnen de duur van de verzekeringsovereenkomst, aansprakelijk bent;
 • vaak ook de kosten van rechtsbijstand.

Er zijn wel enige beperkingen:

 • Per schadegeval geldt een maximaal verzekerd bedrag. Dat bedrag ligt doorgaans tussen 1 en 2,5 miljoen euro.
 • De meeste verzekeringsmaatschappijen verzekeren de maximale prijs per kilo vervoerde goederen zoals die in het kader van de CMR-verdragen is vastgesteld.
 • De meeste polissen vergoeden maximaal twee tot vier keer de vrachtprijs als vertragingsschade.
 • Indien u (een gedeelte van) het vervoer uitbesteedt, moet de verzekeraar dat weten. Anders keert hij niet uit.

Opruimingskosten en bereddingskosten zijn beperkt meeverzekerd. Opruimingskosten zijn de kosten die u maakt als de goederen weggehaald moeten worden na een aanrijding of een brand. Bereddingskosten zijn de kosten die u maakt om te voorkomen dat de goederen beschadigd raken door een brand of een overstroming.

Eventuele eigendommen die uw personeel in het vervoermiddel bij zich heeft, zijn meestal ook meeverzekerd.
De verzekeraar dekt niet, of alleen tegen een hogere premie, de gevolgen van:

 • onvolkomenheden in de officiĆ«le documenten die uw mensen bij zich hebben
 • overtreding van de voorschriften;
 • inbeslagname of verbeurdverklaring;
 • boetes, afkoopsommen, gerechtelijke kosten, enz.;
 • geld en waardepapieren;
 • schade aan het vervoermiddel zelf;
 • opzet en grove schuld van de betrokken chauffeur.

Schade uit remboursement is slechts beperkt verzekerd.

Vraag direct een offerte voor een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering aan.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst