Slide background
Slide background
Slide background

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Een bedrijfsrechtsbijstandverzekering moet u niet verwarren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Die laatste verzekering helpt u als iemand anders een claim tegen u indient omdat hij vindt dat u iets onrechtmatigs hebt gedaan. Personeel van uw bedrijf was bijvoorbeeld een vrachtje aan het lossen en heeft daarbij zijn heg beschadigd. De verzekering betaalt de claim en als er een rechtszaak uit voortvloeit, krijgt u hulp van een advocaat. De aansprakelijkheidsverzekering helpt u ook als een van uw werknemers op het werk gewond is geraakt. Die werknemer krijgt een schadevergoeding.

Een bedrijfsrechtsbijstandverzekering heeft een breder bereik. Die verzekering helpt u als u juridische hulp nodig hebt bij conflicten. Dus niet alleen maar als iemand anders bij u een claim indient, maar vooral ook als u zélf een claim wilt indienen. Om maar een paar mogelijkheden te noemen:

Een klant blijft hardnekkig weigeren te betalen.
Een leverancier levert verkeerde of ondeugdelijke spullen en reageert niet op uw klachten.
De gemeente schiet maar niet op met de vergunning die u zo hard nodig hebt en is allang over de termijn heen waarbinnen ze volgens de wet een beslissing had moeten nemen.
Een van uw werknemers wordt betrapt op verduistering en op staande voet ontslagen. Hij vecht zijn ontslag aan. In die gevallen schakelt u de rechtsbijstandverzekering in.

Natuurlijk heeft een rechtsbijstandverzekering ook zijn beperkingen. Uw verzekeraar kan u niet helpen:

  • bij een strafzaak, bijvoorbeeld als uw bedrijf zich heeft beziggehouden met illegale lozingen;
  • voor de belastingrechter; voor dat soort procedures moet u een belastingadviseur inschakelen;
  • bij een procedure over schending van auteursrecht;
  • als het geschil te maken heeft met de juridische structuur van uw onderneming;
  • bij onenigheid met de overheid over de ontvangst of de besteding van subsidies.

Maar uw rechtsbijstandverzekeraar helpt u graag bij conflicten die wel onder de polis vallen. Veel mensen denken dat ze dan meteen voor de rechter moeten verschijnen. De meeste conflicten worden echter afgehandeld zonder dat er een rechter aan te pas komt. De advocaten van beide partijen treden in overleg en bereiken samen een compromis. Zo komt een zaak waarbij een afnemer weigert te betalen maar zelden voor de rechter. Meestal lukt het de advocaat de wanbetaler tot betaling te bewegen vóórdat de rechter eraan te pas komt. De wanbetaler weet immers maar al te goed dat hij bij een rechtszaak ook nog eens gerechtelijke kosten erbij krijgt.

Het is verstandig als u ook de polisvoorwaarden doorneemt voordat u een keus maakt. Eén verzekeraar kan net iets extra's bieden dat voor u van groot belang is. Soms kunt u tegen een iets hogere premie wat extra dekking inbouwen. En we hadden het over het verschil tussen een bedrijfsrechtsbijstandverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Vaak krijgt u een aantrekkelijke korting op de premie als u die twee in combinatie afsluit.

Risico-Adviseur.nl kan u laten zien wat u voor een bedrijfsrechtsbijstandverzekering aan premie betaalt bij verschillende verzekeraars. We weten ook wat u betaalt voor de combinatie van bedrijfsrechtsbijstandverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Vraag direct een offerte voor een bedrijfsrechtsbijstandverzekering aan.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst