Slide background
Slide background
Slide background

Milieuschadeverzekering

De milieuschadeverzekering biedt dekking als uw bedrijf ongewild bodemverontreiniging of waterverontreiniging veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan een ondergrondse opslagtank die per ongeluk gaat lekken.
De verzekering dekt geen schade door luchtverontreiniging of schade aan personen.

De verzekering gaat uit van een verzekerd bedrag dat in overleg tussen het bedrijf en de verzekeraar wordt vastgesteld. Dat is meteen uw maximum. Tot dat maximum zijn de volgende kosten verzekerd:

  • expertisekosten;
  • bereddingskosten;
  • preventieve opruiming;
  • opruimen en afvoeren van asbest;
  • herstel van beschadigde bestrating en beplanting;
  • noodzakelijke kosten ten behoeve van sanering;
  • gevolgschade van de sanering;
  • herstel en vervanging van pijpen, leidingen en bekabeling.

Naast schade door luchtverontreiniging sluit de verzekering ook schade door duidelijke schuld en nalatigheid en schade door niet-opvolgen van de wettelijke voorschriften uit. Ook als de verontreiniging al bestond op het moment dat de polis werd afgesloten, kan de verzekering u niet helpen.

Vraag direct een offerte voor een milieuschadeverzekering aan.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst