Slide background
Slide background
Slide background

Construction All Risks verzekering

Er kan van alles misgaan bij een object dat wordt gebouwd of verbouwd. Met een CAR (Construction All Risks)-verzekering worden de financiƫle gevolgen gedekt van een schade aan het object.
Een CAR-verzekering wordt doorgaans afgesloten door iedereen die bij het project betrokken is.
Dus:

 • de opdrachtgever,
 • de hoofdaannemer en eventuele onderaannemers,
 • de architect,
 • de constructeurs en installateurs en eventueel
 • de bij het project betrokken adviseurs.

Een van hen (vaak de opdrachtgever) treedt tegenover de verzekeringsmaatschappij op als afsluiter van de verzekering (verzekeringnemer). Dat is de eerstaangewezen contactpersoon.
Het is niet verplicht om alle betrokken partijen te laten meedoen. In elk geval heeft iedereen die de polis heeft getekend, de bevoegdheid zelfstandig een schade te melden bij de verzekeraar. De verzekeraar mag de schade-uitkeringen rechtstreeks voldoen aan de schadelijdende partij.

De polis van de CAR-verzekering is onderverdeeld in verschillende rubrieken, elk met een vast nummer:

 1. Het Werk;
 2. Aansprakelijkheid;
 3. Bestaande eigendommen opdrachtgever;
 4. Hulpmaterialen;
 5. Eigendommen directie en personeel;
 6. Transport;
 7. Bedrijfsschade.

Rubriek 1: Het Werk
Onder deze rubriek valt het project zelf. Het kan gaan om nieuwbouw, herbouw of renovatie. Tijdens de bouwtermijn is de materiƫle schade aan het te bouwen object verzekerd. De oorzaak doet er daarbij niet toe. Ook de gevolgen van fouten tijdens de bouw zijn verzekerd. Een verzekering in deze rubriek is het enige vaste onderdeel van elke CAR-verzekering. Alle andere rubrieken zijn facultatief.

Rubriek 2: Aansprakelijkheid
Onder rubriek 2 is alle zaakschade en letselschade verzekerd waarvoor de verzekerde partijen aansprakelijk zijn. Uiteraard geldt dit alleen voor de schade die veroorzaakt is tijdens de bouwwerkzaamheden voor dit specifieke project in de directe omgeving van het bouwterrein.
De CAR-verzekering keert pas uit als de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de betrokken partij dat niet doet.

Rubriek 3: Bestaande eigendommen opdrachtgever
Deze rubriek is alleen van belang bij verbouwingen en renovaties en dekt de schade die tijdens de verbouwing wordt toegebracht aan dat deel van het pand dat intact had moeten blijven.

Rubriek 4: Hulpmaterialen
Onder deze rubriek valt de schade die tijdens het project wordt toegebracht aan de hulpmaterialen die bij de bouw worden gebruikt. Het gaat om damwanden, keten, loodsen, steigers, bekistingen, gereedschappen, machines en werktuigen. Werkmateriaal, zoals bulldozers en kranen, valt niet onder de dekking. Er bestaat wel een aparte werkmaterieelverzekering.

Rubriek 5: Eigendommen directie en personeel
Onder deze rubriek valt de schade aan de persoonlijke eigendommen van de mensen die bij de bouw betrokken zijn, als die worden gestolen of beschadigd. Schade aan auto''s is uitgesloten.

Rubriek 6: Transport
Onder deze rubriek valt de schade als gevolg van diefstal of beschadiging tijdens een transport.

Rubriek 7: Bedrijfsschade
Als het bouwproces wordt vertraagd, betekent dat meestal extra kosten, maar ook gemiste opbrengsten. Zolang het project nog niet klaar is, kan de opdrachtgever bijvoorbeeld nog geen huur vragen.

Vraag direct een construction all risks verzekering aan.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst