Slide background
Slide background
Slide background

Pensioen ondernemer

Pensioen ondernemer

Er zijn hele boeken geschreven over het pensioen van de ondernemer. We kunnen op deze website niet veel meer doen dan een bescheiden overzicht geven van de vele mogelijkheden die u als ondernemer hebt. Verder kunnen wij u een welgemeende raad geven: bespreek uw pensioenvoorziening met een deskundige. In samenspraak met hem komt u waarschijnlijk tot een goede oplossing.

We kijken apart naar

 • de directeur-grootaandeelhouder;
 • de eigenaar van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma.

Directeur-grootaandeelhouder
Doorgaans geldt alleen iemand die meer dan 50 procent van het geplaatste aandelenkapitaal van een vennootschap in handen heeft, als directeur-grootaandeelhouder (DGA). Maar wat in deze paragraaf staat, geldt ook voor de houder van een minderheidsbelang. Dat belang dient wel minstens 10 procent van het geplaatste aandelenkapitaal te bedragen.

U kunt als DGA drie kanten op:

 • pensioen opbouwen in eigen beheer;
 • een eigen pensioen-BV opzetten;
 • pensioen opbouwen bij een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij.

Als de DGA zijn pensioen in eigen beheer wil opbouwen, moet de vennootschap daarvoor een reserve opbouwen op de balans. De reserve gaat ten laste van de winst. Dat is fiscaal interessant. Verder kan de reservering als werkkapitaal worden gebruikt. Maar deze oplossing heeft één groot nadeel: als de vennootschap failliet gaat, is de DGA zijn pensioen kwijt.

Een pensioen-BV is een vennootschap die alleen wordt gebruikt voor de pensioenopbouw van de DGA. De BV is een soort privé verzekeraar voor zijn oudedagspensioen en eventueel het weduwepensioen. Zolang de DGA geen riskante beleggingen gaat doen met de pensioen-BV, is dit een veilige constructie.

De derde mogelijkheid, een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij inschakelen, spreekt voor zich. Verzekeraars hebben voor DGA's verschillende speciale producten opgezet. Een gecompliceerde situatie kan ontstaan als de DGA in gemeenschap van goederen is gehuwd en nog voor zijn pensioen gaat scheiden. Overleg met een deskundige is in deze situatie onontkoombaar.

Eenmanszaak en V.O.F.
De eenmanszaak en de vennoot van een VOF zitten wat het pensioen betreft in dezelfde situatie. Een bijzonderheid bij de vennoot is dat zijn uittreden uit de VOF de continuïteit van de onderneming op het spel kan zetten. Om dat te voorkomen kunnen de vennoten een compagnonsverzekering afsluiten.

De eigenaar van een eenmanszaak en de vennoot in de VOF kunnen twee dingen doen om pensioen op te bouwen:

 • een lijfrentepolis afsluiten. De premie is fiscaal aftrekbaar;
 • gebruikmaken van de fiscale oudedagsreserve.

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een voorziening waarbij u jaarlijks een bepaald percentage van de winst mag reserveren. De FOR staat op de balans.

Daarnaast mag de stakingswinst bij beëindiging van de onderneming in een lijfrente worden omgezet. Dit uiteraard nadat daarover belasting is betaald. Een deel van de stakingswinst wordt overigens niet belast.

Wij hebben u nu een heel globale indruk gegeven van de mogelijkheden. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag een gesprek wilt met een financieel adviseur over de pensioenmogelijkheden in uw specifieke situatie. Dat kan uw vaste adviseur zijn, maar als u die niet hebt, kan Offertedesk.com voor u zo'n gesprek arrangeren.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Iedere werknemer is verplicht verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid dankzij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
Vroeger bestond er een soortgelijke wet voor zelfstandige ondernemers: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). Die wet was niet populair. Ondernemers klaagden dat ze een hoge premie moesten betalen voor een minimale voorziening. De overheid luisterde naar de kritiek en hief de wet in 2004 op. Sindsdien moet de ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten bij een particuliere verzekeraar.
 
Een dergelijke verzekering is voor een groot deel maatwerk. Binnen zekere grenzen kunt u zelf kiezen wat u onder de verzekering laat vallen en wat niet. Om maar wat te noemen:

 • U kunt zelf het niveau van uw uitkering vaststellen. Die uitkering mag bijvoorbeeld liggen op het niveau van 70 procent van uw laatstverdiende inkomen. Maar u kunt ook kiezen voor 65, 75 of 80 procent.
  Vaak kan iemand zijn normale werkzaamheden niet meer uitvoeren. Die zijn voor hem te inspannend geworden. Maar hij kan nog wel werken. Misschien moet hij daarvoor omgeschoold worden Hij kan ervoor kiezen de kosten van omscholing mee te verzekeren voor het geval dat nodig is.
 • De AOV kan worden gecombineerd met een ongevallenverzekering of met een pensioenvoorziening.
  Al deze mogelijkheden hebben natuurlijk wel invloed op de premie.

Er zijn diverse verzekeraars bij wie u een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten.

Bent u een startende ondernemer? Veel verzekeraars zijn bereid u een premiekorting aan te bieden! Startende ondernemers kunnen trouwens ook een vrijwillige WIA-verzekering afsluiten. Zij zetten dan de WIA-verzekering voort die ze eerder hadden als werknemer. De verzekeraar is in dat geval het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Voor ‘ondernemers met een vlekje' is dit de beste manier om verzekerd te blijven. Een commerciële verzekeraar mag kijken naar de gezondheidstoestand van iemand die een verzekering aanvraagt. Laat die gezondheidstoestand te wensen over, dan kan de verzekeraar hem weigeren of alleen accepteren tegen een hogere premie. Het UWV mag dat niet. Het moet iedereen accepteren die vanuit loondienst de stap naar het ondernemerschap maakt. Wie de WIA-verzekering wil voortzetten, moet zich wel binnen maximaal vier weken na de start van zijn bedrijf bij het UWV melden.

Een kwetsbare groep onder de ondernemers zijn de zzp'ers, de zelfstandigen zonder personeel. Meestal hebben zij geen riant inkomen en de premie voor een AOV is soms moeilijk op te brengen. Veel zzp'ers hebben dan ook geen AOV. Als ze langdurig ziek worden, raken ze zwaar in de problemen. Een faillissement is geen zeldzaamheid.

De organisaties voor zzp'ers spelen daarop in en bieden vaak een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering aan. Dat doen bijvoorbeeld:

 • het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO);
 • FNV Zelfstandigen;
 • CNV Zelfstandigen;
 • veel brancheorganisaties voor zzp'ers.

Het gaat hier niet om een eigen verzekering. Omdat de organisatie veel verzekerden tegelijk aanbrengt, is een commerciële verzekeraar bereid iets aan de premie te doen.


Vraag direct een offerte voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst