Slide background
Slide background
Slide background

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Iedere werknemer is verplicht verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid dankzij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
Vroeger bestond er een soortgelijke wet voor zelfstandige ondernemers: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). Die wet was niet populair. Ondernemers klaagden dat ze een hoge premie moesten betalen voor een minimale voorziening. De overheid luisterde naar de kritiek en hief de wet in 2004 op. Sindsdien moet de ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten bij een particuliere verzekeraar.
 
Een dergelijke verzekering is voor een groot deel maatwerk. Binnen zekere grenzen kunt u zelf kiezen wat u onder de verzekering laat vallen en wat niet. Om maar wat te noemen:

  • U kunt zelf het niveau van uw uitkering vaststellen. Die uitkering mag bijvoorbeeld liggen op het niveau van 70 procent van uw laatstverdiende inkomen. Maar u kunt ook kiezen voor 65, 75 of 80 procent.
    Vaak kan iemand zijn normale werkzaamheden niet meer uitvoeren. Die zijn voor hem te inspannend geworden. Maar hij kan nog wel werken. Misschien moet hij daarvoor omgeschoold worden Hij kan ervoor kiezen de kosten van omscholing mee te verzekeren voor het geval dat nodig is.
  • De AOV kan worden gecombineerd met een ongevallenverzekering of met een pensioenvoorziening.
    Al deze mogelijkheden hebben natuurlijk wel invloed op de premie.

Er zijn diverse verzekeraars bij wie u een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten.

Bent u een startende ondernemer? Veel verzekeraars zijn bereid u een premiekorting aan te bieden! Startende ondernemers kunnen trouwens ook een vrijwillige WIA-verzekering afsluiten. Zij zetten dan de WIA-verzekering voort die ze eerder hadden als werknemer. De verzekeraar is in dat geval het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Voor ‘ondernemers met een vlekje' is dit de beste manier om verzekerd te blijven. Een commerciële verzekeraar mag kijken naar de gezondheidstoestand van iemand die een verzekering aanvraagt. Laat die gezondheidstoestand te wensen over, dan kan de verzekeraar hem weigeren of alleen accepteren tegen een hogere premie. Het UWV mag dat niet. Het moet iedereen accepteren die vanuit loondienst de stap naar het ondernemerschap maakt. Wie de WIA-verzekering wil voortzetten, moet zich wel binnen maximaal vier weken na de start van zijn bedrijf bij het UWV melden.

Een kwetsbare groep onder de ondernemers zijn de zzp'ers, de zelfstandigen zonder personeel. Meestal hebben zij geen riant inkomen en de premie voor een AOV is soms moeilijk op te brengen. Veel zzp'ers hebben dan ook geen AOV. Als ze langdurig ziek worden, raken ze zwaar in de problemen. Een faillissement is geen zeldzaamheid.

De organisaties voor zzp'ers spelen daarop in en bieden vaak een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering aan. Dat doen bijvoorbeeld:

  • het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO);
  • FNV Zelfstandigen;
  • CNV Zelfstandigen;
  • veel brancheorganisaties voor zzp'ers.

Het gaat hier niet om een eigen verzekering. Omdat de organisatie veel verzekerden tegelijk aanbrengt, is een commerciële verzekeraar bereid iets aan de premie te doen.


Vraag direct een offerte voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst