Slide background
Slide background
Slide background

Pensioen ondernemer

Er zijn hele boeken geschreven over het pensioen van de ondernemer. We kunnen op deze website niet veel meer doen dan een bescheiden overzicht geven van de vele mogelijkheden die u als ondernemer hebt. Verder kunnen wij u een welgemeende raad geven: bespreek uw pensioenvoorziening met een deskundige. In samenspraak met hem komt u waarschijnlijk tot een goede oplossing.

We kijken apart naar

  • de directeur-grootaandeelhouder;
  • de eigenaar van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma.

Directeur-grootaandeelhouder
Doorgaans geldt alleen iemand die meer dan 50 procent van het geplaatste aandelenkapitaal van een vennootschap in handen heeft, als directeur-grootaandeelhouder (DGA). Maar wat in deze paragraaf staat, geldt ook voor de houder van een minderheidsbelang. Dat belang dient wel minstens 10 procent van het geplaatste aandelenkapitaal te bedragen.

U kunt als DGA drie kanten op:

  • pensioen opbouwen in eigen beheer;
  • een eigen pensioen-BV opzetten;
  • pensioen opbouwen bij een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij.

Als de DGA zijn pensioen in eigen beheer wil opbouwen, moet de vennootschap daarvoor een reserve opbouwen op de balans. De reserve gaat ten laste van de winst. Dat is fiscaal interessant. Verder kan de reservering als werkkapitaal worden gebruikt. Maar deze oplossing heeft één groot nadeel: als de vennootschap failliet gaat, is de DGA zijn pensioen kwijt.

Een pensioen-BV is een vennootschap die alleen wordt gebruikt voor de pensioenopbouw van de DGA. De BV is een soort privé verzekeraar voor zijn oudedagspensioen en eventueel het weduwepensioen. Zolang de DGA geen riskante beleggingen gaat doen met de pensioen-BV, is dit een veilige constructie.

De derde mogelijkheid, een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij inschakelen, spreekt voor zich. Verzekeraars hebben voor DGA's verschillende speciale producten opgezet. Een gecompliceerde situatie kan ontstaan als de DGA in gemeenschap van goederen is gehuwd en nog voor zijn pensioen gaat scheiden. Overleg met een deskundige is in deze situatie onontkoombaar.

Eenmanszaak en V.O.F.
De eenmanszaak en de vennoot van een VOF zitten wat het pensioen betreft in dezelfde situatie. Een bijzonderheid bij de vennoot is dat zijn uittreden uit de VOF de continuïteit van de onderneming op het spel kan zetten. Om dat te voorkomen kunnen de vennoten een compagnonsverzekering afsluiten.

De eigenaar van een eenmanszaak en de vennoot in de VOF kunnen twee dingen doen om pensioen op te bouwen:

  • een lijfrentepolis afsluiten. De premie is fiscaal aftrekbaar;
  • gebruikmaken van de fiscale oudedagsreserve.

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een voorziening waarbij u jaarlijks een bepaald percentage van de winst mag reserveren. De FOR staat op de balans.

Daarnaast mag de stakingswinst bij beëindiging van de onderneming in een lijfrente worden omgezet. Dit uiteraard nadat daarover belasting is betaald. Een deel van de stakingswinst wordt overigens niet belast.

Wij hebben u nu een heel globale indruk gegeven van de mogelijkheden. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag een gesprek wilt met een financieel adviseur over de pensioenmogelijkheden in uw specifieke situatie. Dat kan uw vaste adviseur zijn, maar als u die niet hebt, kan Offertedesk.com voor u zo'n gesprek arrangeren.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst