Slide background
Slide background
Slide background

Garantieverzekering

Iedere leverancier van technische apparatuur verplicht zich in zijn leveringsvoorwaarden goed werk af te leveren. Vaak geeft hij de garantie dat zijn product een bepaalde tijd meegaat. Toch gaat het in de praktijk wel eens mis. Om de gevolgen van zijn misstappen te beperken kan hij een garantieverzekering afsluiten. Die heet zo omdat de verzekering ervoor zorgt dat de leverancier zijn garantiebelofte kan nakomen.

De verzekeraar vergoedt de materiƫle schade waarvoor de leverancier verantwoordelijk is. Bedrijfsschade en gevolgschade zijn uitgesloten. Het kan hier gaan om:

  • constructiefouten;
  • materiaalfouten;
  • gietfouten;
  • berekeningsfouten;
  • montagefouten.

De verzekering loopt gelijk op met de garantietermijn (die is meestal 6 of 12 maanden). Verlenging van de termijn is in sommige gevallen mogelijk.

Vraag direct een offerte voor een garantieverzekering aan.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst