Slide background
Slide background
Slide background

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

In 1993 gingen de WAO-uitkeringen omlaag, de uitkeringen op grond van de Wet ArbeidsOngeschiktheid. Er ontstond een aanzienlijk verschil tussen de WAO-uitkering aan het begin van de arbeidsongeschiktheid en de vervolguitkering. Verzekeraars speelden daarop in met een WAO-hiaatverzekering. Die paste het verschil bij. Veel bedrijven sloten een collectieve WAO-hiaatverzekering voor hun hele personeel af.
 
Toen eind 2005 de WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WAO verving, werden de meeste WAO-hiaatverzekeringen geruisloos omgezet in een WIA-hiaatverzekering. De verzekering werd nu meestal ‘collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering'' genoemd.

De WIA bestaat uit twee onderdelen:

  • de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, de WGA;
  • de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, de IVA.

De IVA is bedoeld voor mensen die voor meer dan 80 procent arbeidsongeschikt zijn en weinig of geen kans hebben ooit nog te herstellen. Zij verdienen 75 procent van hun laatstverdiende loon.
De WGA is bedoeld voor werknemers die voor een deel arbeidsongeschikt worden verklaard, en wel met percentages tussen 35 en 80 procent. Ook werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn (voor meer dan 80 procent), maar van wie wordt vermoed dat ze op termijn weer parttime kunnen werken, vallen onder de WGA.

Deze groep krijgt:

  • 70 procent van het laatstverdiende loon als de uitkeringsgerechtigde geen werk heeft;
  • als de uitkeringsgerechtigde wel werk heeft: een aanvulling op het loon ter waarde van 70 procent van het verschil tussen het oude loon en het loon dat hij zou kunnen verdienen.

Na enige tijd (de precieze tijd is afhankelijk van de leeftijd van de WGA'er) wordt de uitkering volgens een ingewikkelde formule omgezet in een lagere uitkering. Dat is de vervolguitkering.
Wie voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is, krijgt helemaal geen uitkering.

De werknemers die voor minder dan 80 procent arbeidsongeschikt zijn, kunnen er aanzienlijk in inkomen op achteruit gaan. De collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering is vooral bedoeld voor deze groep werknemers. Er zijn echter ook regelingen waarvan ook werknemers kunnen profiteren die onder de IVA vallen.

Doorgaans begint de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering uit te keren wanneer de vervolguitkering ingaat. Die vervolguitkering wordt bijvoorbeeld aangevuld tot een uitkering op basis van 70 procent van het laatstverdiende loon. Let wel: het gaat alleen om de uitkering. Met het loon dat de werknemer eventueel verdient, bemoeit de verzekeraar zich niet.
Een andere mogelijkheid is dat de verzekeraar het totale inkomen, dus loon plus uitkering, aanvult tot 70 procent van het laatstverdiende loon. Een hogere aanvulling is ook mogelijk.

U kunt er ook voor kiezen iets te doen voor de werknemers die voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn. Die krijgen geen uitkering. Vaak gaan ze wel korter werken en soms zijn ze niet meer te handhaven in het bedrijf en vloeien ze af naar de WW. In beide gevallen gaan ze er in inkomen op achteruit. Ook voor deze groep kunt u via de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering een uitkering regelen.

Op Offertedesk.com kunt u zien wat een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering kost bij verschillende verzekeraars - en niet te vergeten wat die verzekering precies inhoudt. Er zijn grote verschillen!

Vraag direct een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering aan.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst