Slide background
Slide background
Slide background

Collectieve pensioenverzekering

U hebt als werkgever verschillende mogelijkheden om te zorgen dat uw werknemers een pensioen opbouwen.

  • Toetreden tot het bedrijfstakpensioenfonds (als dat er is).
  • Een eigen ondernemingspensioenfonds stichten.
  • Een collectieve pensioenverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij.

Uw werknemer vragen of hij zelf een pensioenverzekering afsluit bij een verzekeringsmaatschappij, waarvan u dan de premies betaalt.

In sectoren waarin veel kleine en middelgrote ondernemingen actief zijn, wordt vaak intensief samengewerkt. De ondernemingen sluiten gezamenlijk een CAO af en zetten samen een bedrijfstakpensioenfonds op.

Een eigen ondernemingspensioenfondsen is altijd een stichting en staat formeel los van het moederbedrijf, al zijn er natuurlijk financiële en bestuurlijke banden. Als de onderneming failliet gaat, blijft het pensioenfonds bestaan. Het toezicht op de pensioenfondsen wordt uitgeoefend door de Pensioen- en Verzekeringskamer. Het is geoorloofd de pensioentoezeggingen te herverzekeren bij een verzekeringsmaatschappij.
Het is heel gebruikelijk dat een bedrijf samen met een verzekeringsmaatschappij een eigen pensioenregeling opzet. De verzekeraar noemt dit een B-polis. U kunt uw werknemers in staat stellen individueel toe te treden tot die regeling. U kunt ook een collectieve verzekering opzetten. Dan treedt iedereen toe. Het betekent een veel lagere premie en minder administratieve lasten. Bovendien moet de verzekeraar al uw werknemers accepteren, ook die met een ‘vlekje'.

Als uw werknemers op uw kosten zelf hun pensioen mogen regelen, spreekt de verzekeraar van een C-polis. De werknemer is helemaal vrij in het inrichten van zijn pensioenverzekering. Wel hebt u nog enige zeggenschap dankzij de blokkeringclausule. De werknemer kan zijn rechten als verzekeringnemer niet zonder uw toestemming uitvoeren. Meestal betaalt de werkgever de premies rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Als de werknemer zelf ook een deel betaalt, kan dat leiden tot vervelende situaties in het geval van wanbetaling. Zo'n regeling is niet aan te bevelen.
Wat de opbouw van het pensioen betreft, zijn er drie mogelijkheden:

  • het beschikbare-premie-systeem,
  • het middelloonsysteem en
  • het eindloonsysteem.

Met het beschikbare-premie-systeem wordt het pensioen opgebouwd aan de hand van een staffel. Het einddoel is 70 procent van het loon dat de medewerker verdient na 35 dienstjaren.
Bij het middelloonsysteem wordt elk jaar een percentage (maximaal 2,25 procent) van de pensioengrondslag opgebouwd. Het einddoel is een bepaald percentage van het salaris dat de medewerker tijdens zijn loopbaan gemiddeld verdiend heeft.

Bij het eindloonsysteem is het einddoel een bepaald percentage van het laatstverdiende salaris. Maximaal twee procent van de pensioengrondslag mag als premie worden betaald. Bij een loonsverhoging moet echter extra premie worden betaald over de afgelopen jaren, zodat het pensioen wordt aangepast aan het nieuwe loon. Dit noemt men de backservice.

Offetedesk.com kan u laten zien wat zoal de premies zijn voor een collectieve pensioenverzekering. Overigens is het raadzaam als u eerst deskundig advies inwint over de beste opzet van een pensioenvoorziening. Wij kunnen u in contact brengen met een specialist.

Vraag direct een collectieve pensioenverzekering aan.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst