Slide background
Slide background
Slide background

Collectieve ziektekostenverzekering

Op 1 januari 2006 viel het verschil tussen ziekenfondsverzekerden en particulier verzekerden weg. Vanaf dat moment was er een basisverzekering met de mogelijkheid aanvullende verzekeringen af te sluiten. De basisverzekering is voor iedereen verplicht, maar iedereen heeft wel het recht zelf zijn verzekeraar te kiezen.

Collectieve ziektekostenverzekeringen waren er toen allang. Veel bedrijven boden in samenwerking met een verzekeringsmaatschappij aan hun personeel boven de ziekenfondsgrens een standaardpakket aan. Zelfstandige ondernemers konden zich vaak verzekeren via hun beroepsorganisatie.
Nu het verschil tussen ziekenfonds en particulier is weggevallen, is de doelgroep van een collectieve verzekering veel groter geworden. U kunt de collectieve verzekering nu aanbieden aan iedereen in uw bedrijf, niet langer alleen aan de mensen boven de ziekenfondsgrens. En aan hun gezinsleden natuurlijk. Ook bedrijven die vroeger te klein waren om een eigen collectieve ziektekostenverzekering op te zetten, kunnen dat nu wel, omdat ook de vroegere ziekenfondsverzekerden kunnen meedoen.

Het is de werkgever die met de verzekeraar onderhandelt over de voorwaarden en de premies. Dat biedt de mogelijkheid aan uw werknemers een iets uitgebreider pakket aan te bieden dan alleen maar het basispakket. U kunt op die manier ook mensen laten meeprofiteren die gezien hun gezondheidstoestand eigenlijk niet voor een aanvullend pakket in aanmerking komen. U kunt uw werknemers ook in staat stellen met een premiekorting zelf een aanvullende verzekering af te sluiten bij uw verzekeraar. Aan u de keus of u de premiebetaling via uw administratie laat lopen of het aan uw werknemer overlaat om dit zelf met de verzekeraar te regelen.

Soms schrijft de CAO voor welk deel van de premie voor de collectieve ziektekostenverzekering voor rekening komt van de werkgever. De rest betaalt de werknemer zelf en wordt dus op zijn loon ingehouden. Als de CAO er niets over zegt, kunt u dat zelf vaststellen.
Eén ding mag echter niet: u mag de collectieve ziektekostenverzekering niet verplicht stellen voor het hele personeel. Een werknemer heeft altijd het recht zelf zijn ziektekostenverzekeraar te kiezen. Hij kan daar ook een heel goede reden voor hebben, bijvoorbeeld dat hij liever meedoet aan de regeling die voor de partner geldt.

Bij offertedesk.com kunt u zich oriënteren over de premies die ziektekostenverzekeraars zoal rekenen voor een collectief contract. Hebt u behoefte aan nader advies? Wij kunnen u ook in contact brengen met een deskundige.

Vraag direct een collectieve ziektekostenverzekering aan.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst