Slide background
Slide background
Slide background

Collectieve ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit als de verzekerde blijvend letsel oploopt ten gevolge van een ongeval. Overlijdt de verzekerde, dan krijgen zijn nabestaanden dat bedrag. Het aantrekkelijke van een ongevallenverzekering is dat de verzekeraar altijd uitkeert. Het maakt niet uit of de verzekerde ook nog een andere uitkering krijgt, bijvoorbeeld van zijn ziektekostenverzekering of zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Dat maakt van een collectieve ongevallenverzekering een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Uw werknemers of hun nabestaanden zijn zeker van een uitkering als ze een ongeluk krijgen.

U kunt kiezen tussen een collectieve ongevallenverzekering

  • op kapitaalsbasis: dan krijgt iedereen dezelfde uitkering, of
  • op salarisbasis: dan is de uitkering afhankelijk van het salaris van de werknemer.

In het eerste geval kan hij zelf de hoogte van de uitkering vaststellen. In het tweede geval kan hij aangeven hoeveel keer het jaarsalaris wordt uitgekeerd (1 keer, 2 keer, enzovoort). Uiteraard heeft de keus gevolgen voor de premie. Overigens zal de verzekeraar niet altijd het volledige bedrag uitkeren. Bij gedeeltelijke invaliditeit en/of arbeidsongeschiktheid keert hij een evenredig deel uit.

De verzekering geldt 24 uur per dag, zowel op het werk als in de vrije tijd van uw werknemer.
Het moet echt gaan om een ongeval. De verzekering keert niet uit als de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een ziekte of een gebrek. Een ziekte als spit is vaak weer wél goed voor een uitkering. Het fijne leest u in de polisvoorwaarden.

Uiteraard zijn er gevallen waarin de verzekeraar niet uitkeert. De belangrijkste zijn:

  • als uw werknemer een tweede baan heeft, en het ongeluk overkomt hem als hij daar aan het werk is;
  • als hij het ongeluk bewust heeft uitgelokt of eventjes wilde laten zien wat hij durfde;
  • als het ongeluk het gevolg is van het gebruik van alcohol of verdovende middelen.

Offertedeks.com kan u laten zien wat u voor een collectieve ongevallenverzekering gaat betalen bij verschillende verzekeraars.

Vraag direct een collectieve ongevallenverzekering aan.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst