Slide background
Slide background
Slide background

Wagenparkverzekering

Wagenparkverzekering

Als u een bedrijfsauto hebt, kunt u daarvoor een bedrijfsautoverzekering afsluiten. Als u er meer hebt, sluit u voor alle auto’s samen een bedrijfsautoverzekering af. Zijn het er meer dan tien, dan beginnen we te spreken van een wagenparkverzekering. Sommige verzekeraars noemen overigens een verzekering voor vijf bedrijfsauto's al een wagenparkverzekering.

Een wagenparkverzekering is in feite een bedrijfsautoverzekering voor veel auto’s tegelijk. Het voordeel is dat u een veel lagere premie betaalt dan als u alle auto’s afzonderlijk zou verzekeren. De mogelijkheden zijn dezelfde als bij iedere autoverzekering, dus alle auto’s samen:

 • alleen WA;
 • beperkt casco;
 • volledig casco;
 • ongevallen inzittenden;
 • verhaalsrechtsbijstand.

Een ongevallen-inzittendenverzekering voor al het personeel dat als chauffeur en als passagier gebruikmaakt van uw wagenpark, is sterk aan te bevelen. Het bedrijf is immers verantwoordelijk als een medewerker in werktijd een ongeluk krijgt. Dankzij de ongevallen-inzittendenverzekering is de betrokkene altijd zeker van een schadevergoeding.

Met een verhaalsrechtsbijstandsverzekering hebt u recht op deskundige hulp als een ongeval dreigt uit te lopen op een rechtszaak. Ook die aanvullende verzekering is het overwegen waard.

Sluit u voor uw hele wagenpark een volledig-cascoverzekering af, dan moet u erop letten wat u terugkrijgt als een van uw auto’s total loss raakt. Het bedrag dat u terugkrijgt, kan worden berekend op basis van

 • dagwaarde of
 • nieuwwaarde.

Als de schadevergoeding wordt berekend op basis van de dagwaarde, krijgt u de waarde vergoed die de auto vlak voor het ongeluk had.

Wordt de schadevergoeding berekend op basis van nieuwwaarde, dan krijgt u geld voor een nieuwe auto. De verzekeraar doet dit alleen als de auto nieuw was toen hij onder de verzekering kwam te vallen en op het moment van het ongeval niet ouder was dan drie jaar.

Vaak werkt de verzekeraar samen met een aantal reparatiebedrijven her en der in het land. Voor reparaties moet u dan altijd naar dezelfde garage. Het voordeel is dat u nooit een rekening ziet. Die gaat rechtstreeks naar de verzekeraar. Bovendien krijgt u tijdens de reparatie vaak een gratis vervangende auto.

Het is overigens goed om te weten dat de verzekeraar vaak niets uitkeert als twee auto's uit uw wagenpark op elkaar botsen. Dat heet de sistercar-clausule.

Hoe komt een offerte voor een wagenparkverzekering tot stand? Er wordt wel het een en ander van u gevraagd.

 • De verzekeraar wil een uitgebreid overzicht van het wagenpark, inclusief gegevens over de stalling van de auto's en de rijervaring van de chauffeurs.
 • U moet schadegegevens over de laatste drie afgeronde verzekeringsjaren verstrekken. Uw huidige verzekeraar kan een overzicht geven. Gegevens over nog niet afgeronde schades horen er ook bij.
 • De verzekeraar wil graag weten wat u doet aan riskmanagement en welke maatregelen u neemt om de schade onder controle te houden. U kunt daarbij denken aan beveiliging van de auto's en antislipcursussen voor uw chauffeurs.

Hier kunt u meer informatie aanvragen.

Land-/werkmaterieelverzekering

Land-/werkmaterieelverzekering

De land-/werkmaterieelverzekering is een verzekering voor bijvoorbeeld heftrucks, palletwagens, maaimachines, oogstmachines, graafmachines, tractoren, hoogwerkers en shovels. Met deze verzekering kunt u uw werkmaterieel en landbouwmachines verzekeren tegen de risico's die het gebruik met zich meebrengt. De verzekering geldt op uw bedrijfsterrein en daarbuiten.

De verzekering kent de volgende dekkingen:

 • Aansprakelijkheid standaard;
 • Aansprakelijkheid uitgebreid;
 • Casco standaard;
 • Casco uitgebreid;
 • Eigen gebrek.

Als u alleen een aansprakelijkheidsverzekering neemt, bent u gedekt voor de schade die u met uw machine aan anderen toebrengt. Dat kan bijvoorbeeld een botsing met een ander voertuig zijn, maar ook een kabel die door een graafmachine wordt vernield. Als u gebruikmaakt van de openbare weg, zoals een tractor regelmatig doet. is een dergelijke verzekering trouwens verplicht.

Bij de cascoverzekering is ook de schade aan uw eigen machine gedekt. Doorgaans bent u voor een nieuwe machine gedurende het eerste jaar voor maximaal de nieuwwaarde verzekerd. Daarna gaat de maximale uitkering steeds omlaag met een jaarlijks afschrijvingspercentage.

U bent verzekerd tegen:

 • brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag en zelfontbranding;
 • diefstal;
 • botsen, omslaan, slippen, van de weg of te water raken.

Ook bijvoorbeeld stallings- en bergingskosten, noodreparaties en opruimingskosten worden vergoed.

Bij de ‘eigen gebrek'-variant zijn de gevolgen van gebreken aan de machine zelf, dus haarscheurtjes, materiaalfouten, constructiefouten, metaalmoeheid, enzovoort, gedekt.

Voor de precieze verschillen tussen de verzekeringsvormen en een gedetailleerd overzicht over wat wel of niet gedekt is, kunt u het beste de polisvoorwaarden raadplegen. Er zijn grote verschillen tussen de verzekeraars.

Uitgesloten is meestal:

 • schade als gevolg van het meedoen aan wedstrijden;
 • schade als gevolg van verhuur (tenzij de verzekeraar op de hoogte is);
 • schade door onverantwoord gebruik, zoals een te zware belading;
 • schade door gebruik onder invloed van alcohol of drugs.

Hier kunt u meer informatie aanvragen.

Goederentransportverzekering

Goederentransportverzekering

Goederentransporten zijn essentieel voor de continuïteit van menig bedrijf. Vaak zijn er aanzienlijke bedragen mee gemoeid. Om u te verzekeren tegen een lading die verloren gaat, kunt u een goederentransportverzekering afsluiten. Het maakt daarbij niet uit of u de goederen zelf vervoert of door een ander laat vervoeren. De aansprakelijkheid van de vervoerder is namelijk beperkt.

U kunt kiezen uit twee soorten dekking: All Risks en Evenementendekking. All Risks dekt bijna alles. De evenementendekking omvat onder andere:

 • bij vervoer per schip: schade door brand, zinken, stranding of een aanvaring met ijs of voorwerpen in het water;
 • schade ontstaan door het overboord spoelen of te water raken;
 • bij ander vervoer: schade door brand of een ongeval;
 • schade ontstaan tijdens het laden en lossen.

Bergings- en opruimingskosten zijn beperkt meeverzekerd.

Als alleen de verpakking beschadigd is, vergoedt de verzekeraar de kosten van een nieuwe verpakking of van een verpakking over de oude heen.

Hier kunt u meer informatie aanvragen.

Geld- en fraudeverzekering

Geld- en fraudeverzekering

Langzaam verdwijnt het contante geld en wordt het vervangen door plastic geld. Bankpassen, creditcards en chipknips zijn nog steeds in opmars. Toch is de rol van contant geld nog lang niet uitgespeeld. Voor veel ondernemers is een verzekering tegen schade door verlies van waardepapieren (geld en geldswaardige papieren) nog steeds een noodzaak.

Een dergelijke verzekering kan twee vormen aannemen:

 • de geld- en fraudeverzekering en
 • de geld(-transport)verzekering.

De verzekerbare risico's zijn:

 • het verblijfsrisico;
 • het frauderisico;
 • het vervoersrisico.

De geld- en fraudeverzekering biedt dekking voor alle drie de risico's, de geld(-transport)verzekering alleen voor het vervoersrisico.

Verblijfsrisico
Het verblijfsrisico is het risico dat er iets gebeurt met geld dat ergens is opgeslagen: bij een bankinstelling, bij u op kantoor of bij u thuis. Daar kan het geld verloren gaan door:

 • afpersing en diefstal die gepaard gaat met geweld en/of bedreiging;
 • diefstal waarbij de dief zich toegang verschaft door iets te vernielen;
 • brand, blikseminslag of ontploffing.

Frauderisico

Een fraudeur probeert door list en bedrog uw bedrijf geld afhandig te maken. Het frauderisico is veel moeilijker in te schatten dan het verblijfsrisico of het vervoersrisico. Het kan ook veel langer duren voordat de fraude wordt ontdekt. Daarom wordt als frauderisico meestal een tamelijk hoog bedrag verzekerd.

Vaak is de fraudeur een medewerker van het eigen bedrijf. Als de fraudeur de directeur-eigenaar is, keert de verzekering niet uit.

Vervoersrisico
Als het vervoersrisico wordt verzekerd, geldt de verzekering alleen tijdens het geldtransport en niet als het geld tussen twee transporten door even wordt opgeslagen. Als dat onvermijdelijk is, kunt u die opslagtijd meeverzekeren met een nacht- en/of thuisrisicoclausule. Dan is het geld verzekerd als de beheerder het een nachtje onder zich houdt. Hij moet het wel onder zijn onmiddellijk bereik houden.

De verzekeraar kan eisen dat uw bedrijf een kluis of een brandkast aanschaft. Een kluis biedt bescherming tegen inbraak, een brandkast tegen brand of waterschade.

Doorgaans is alleen schade verzekerd die is ontstaan na de ingangsdatum van de verzekering. De schade moet maximaal een jaar na het ontstaan ontdekt zijn. Voor fraude - die is immers moeilijker te ontdekken - kan de termijn desgewenst worden verlengd tot 2 of 5 jaar.

Tegen een extra premie is ook schade te verzekeren die is ontstaan vóór de ingangsdatum (het zogeheten inlooprisico).

Behalve in het geval van de frauderende directeur keert de verzekeraar ook niet uit:

 • als de schade is veroorzaakt door een medewerker van wie u wist dat die al eerder heeft gestolen;
 • als de kluis openstond en niemand toezicht hield;
 • als het geld is verdwenen tijdens vervoer per post of met een vervoerder die niet door de verzekeraar wordt erkend.

De geld- en fraudeverzekering kent een eigen risico. Dat is naar keuze een vast bedrag of een percentage van de schade.

Hier kunt u meer informatie aanvragen.

Bedrijfsautoverzekering

Bedrijfsautoverzekering

Ieder Nederlands motorvoertuig dient tenminste verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Dus ook de auto('s) die een bedrijf in eigendom heeft.

Met een WA-verzekering is de schade gedekt die uw auto aan anderen toebrengt. De schade die uw eigen auto oploopt, is niet gedekt. Dat is natuurlijk een beetje mager. Dus bieden de verzekeraars tegen een hogere premie ook andere mogelijkheden aan:

 • • beperkt casco;
 • • volledig casco;
 • • ongevallen inzittenden;
 • • verhaalsrechtsbijstand.

Beperkt casco dekt de schade die uw auto oploopt als gevolg van bijvoorbeeld

 • • diefstal of joyriding;
 • • natuurrampen als een storm of een overstroming;
 • • botsing met een dier;
 • • brand of explosie;
 • • beschadiging tijdens transport per boot of trein.

Kortom, de meeste beschadigingen die niet te wijten zijn aan de bestuurder.

Volledig casco dekt alles wat beperkt casco ook dekt, maar daarnaast:

 • • schade door slippen, omslaan, van de weg of te water raken;
 • • schade door gebreken aan de auto;
 • • schade door een botsing.

Wanneer de bestuurder van een auto passagiers meeneemt, kunnen die passagiers hem aansprakelijk stellen voor de gevolgen van een ongeval dat hij veroorzaakt. Zeker als een passagier door het ongeval in het ziekenhuis belandt, kunnen die claims om forse bedragen gaan. Daarvoor bestaat de ongevallen-inzittendenverzekering. Die keert de schade uit aan de slachtoffers.

Met een verhaalsrechtsbijstandsverzekering ten slotte verzekert u zich van deskundige hulp als een ongeval dreigt uit te lopen op een rechtszaak.

Wat dat betreft is er geen enkel verschil tussen een particuliere autoverzekering en een bedrijfsautoverzekering. Een verschil is wel dat een bedrijf meestal meer auto's bezit dan een particulier. Met een bedrijfsautoverzekering verzekert u in één keer uw hele wagenpark. Hoe meer auto's u heeft, hoe lager de premie per auto is.

Vaak werkt de verzekeraar samen met een aantal reparatiebedrijven. Dat heeft nadelen (u moet voor reparaties altijd naar hetzelfde bedrijf toe), maar ook voordelen. Het reparatiebedrijf neemt over de rekening rechtstreeks contact op met de verzekeraar. U hoeft niets voor te schieten. Bovendien krijgt u tijdens de reparatie vaak een gratis vervangende auto.

Voor een bedrijf is een ongevallen-inzittendenverzekering voor het personeel eigenlijk een must. Het bedrijf is verantwoordelijk als het personeel in werktijd een ongeluk krijgt. Dat ligt alleen anders als het ongeluk te wijten was aan opzet of roekeloosheid. Dat komt zelden voor, en als het voorkomt, is het moeilijk te bewijzen.

Als u meerdere bedrijfsauto's hebt, kunt u uw personeel laten meeprofiteren. Dan mogen zij hun privé-auto op het collectieve contract meeverzekeren. Zo slepen zij een aantrekkelijke korting in de wacht. Ook dit heeft natuurlijk weer een nadeel: als een van de personeelsleden brokken maakt met zijn privé-auto, heeft dat invloed op de premie die u betaalt. Want ook wat dat betreft, lijkt de bedrijfsautoverzekering op de particuliere autoverzekering. Als u niet claimt, gaat de premie omlaag; als u wel claimt, gaat de premie omhoog.

Hier kunt u meer informatie aanvragen.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst