Slide background
Slide background
Slide background

Bedrijfsautoverzekering

Ieder Nederlands motorvoertuig dient tenminste verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Dus ook de auto('s) die een bedrijf in eigendom heeft.

Met een WA-verzekering is de schade gedekt die uw auto aan anderen toebrengt. De schade die uw eigen auto oploopt, is niet gedekt. Dat is natuurlijk een beetje mager. Dus bieden de verzekeraars tegen een hogere premie ook andere mogelijkheden aan:

 • • beperkt casco;
 • • volledig casco;
 • • ongevallen inzittenden;
 • • verhaalsrechtsbijstand.

Beperkt casco dekt de schade die uw auto oploopt als gevolg van bijvoorbeeld

 • • diefstal of joyriding;
 • • natuurrampen als een storm of een overstroming;
 • • botsing met een dier;
 • • brand of explosie;
 • • beschadiging tijdens transport per boot of trein.

Kortom, de meeste beschadigingen die niet te wijten zijn aan de bestuurder.

Volledig casco dekt alles wat beperkt casco ook dekt, maar daarnaast:

 • • schade door slippen, omslaan, van de weg of te water raken;
 • • schade door gebreken aan de auto;
 • • schade door een botsing.

Wanneer de bestuurder van een auto passagiers meeneemt, kunnen die passagiers hem aansprakelijk stellen voor de gevolgen van een ongeval dat hij veroorzaakt. Zeker als een passagier door het ongeval in het ziekenhuis belandt, kunnen die claims om forse bedragen gaan. Daarvoor bestaat de ongevallen-inzittendenverzekering. Die keert de schade uit aan de slachtoffers.

Met een verhaalsrechtsbijstandsverzekering ten slotte verzekert u zich van deskundige hulp als een ongeval dreigt uit te lopen op een rechtszaak.

Wat dat betreft is er geen enkel verschil tussen een particuliere autoverzekering en een bedrijfsautoverzekering. Een verschil is wel dat een bedrijf meestal meer auto's bezit dan een particulier. Met een bedrijfsautoverzekering verzekert u in één keer uw hele wagenpark. Hoe meer auto's u heeft, hoe lager de premie per auto is.

Vaak werkt de verzekeraar samen met een aantal reparatiebedrijven. Dat heeft nadelen (u moet voor reparaties altijd naar hetzelfde bedrijf toe), maar ook voordelen. Het reparatiebedrijf neemt over de rekening rechtstreeks contact op met de verzekeraar. U hoeft niets voor te schieten. Bovendien krijgt u tijdens de reparatie vaak een gratis vervangende auto.

Voor een bedrijf is een ongevallen-inzittendenverzekering voor het personeel eigenlijk een must. Het bedrijf is verantwoordelijk als het personeel in werktijd een ongeluk krijgt. Dat ligt alleen anders als het ongeluk te wijten was aan opzet of roekeloosheid. Dat komt zelden voor, en als het voorkomt, is het moeilijk te bewijzen.

Als u meerdere bedrijfsauto's hebt, kunt u uw personeel laten meeprofiteren. Dan mogen zij hun privé-auto op het collectieve contract meeverzekeren. Zo slepen zij een aantrekkelijke korting in de wacht. Ook dit heeft natuurlijk weer een nadeel: als een van de personeelsleden brokken maakt met zijn privé-auto, heeft dat invloed op de premie die u betaalt. Want ook wat dat betreft, lijkt de bedrijfsautoverzekering op de particuliere autoverzekering. Als u niet claimt, gaat de premie omlaag; als u wel claimt, gaat de premie omhoog.

Hier kunt u meer informatie aanvragen.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst