Slide background
Slide background
Slide background

Land-/werkmaterieelverzekering

De land-/werkmaterieelverzekering is een verzekering voor bijvoorbeeld heftrucks, palletwagens, maaimachines, oogstmachines, graafmachines, tractoren, hoogwerkers en shovels. Met deze verzekering kunt u uw werkmaterieel en landbouwmachines verzekeren tegen de risico's die het gebruik met zich meebrengt. De verzekering geldt op uw bedrijfsterrein en daarbuiten.

De verzekering kent de volgende dekkingen:

 • Aansprakelijkheid standaard;
 • Aansprakelijkheid uitgebreid;
 • Casco standaard;
 • Casco uitgebreid;
 • Eigen gebrek.

Als u alleen een aansprakelijkheidsverzekering neemt, bent u gedekt voor de schade die u met uw machine aan anderen toebrengt. Dat kan bijvoorbeeld een botsing met een ander voertuig zijn, maar ook een kabel die door een graafmachine wordt vernield. Als u gebruikmaakt van de openbare weg, zoals een tractor regelmatig doet. is een dergelijke verzekering trouwens verplicht.

Bij de cascoverzekering is ook de schade aan uw eigen machine gedekt. Doorgaans bent u voor een nieuwe machine gedurende het eerste jaar voor maximaal de nieuwwaarde verzekerd. Daarna gaat de maximale uitkering steeds omlaag met een jaarlijks afschrijvingspercentage.

U bent verzekerd tegen:

 • brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag en zelfontbranding;
 • diefstal;
 • botsen, omslaan, slippen, van de weg of te water raken.

Ook bijvoorbeeld stallings- en bergingskosten, noodreparaties en opruimingskosten worden vergoed.

Bij de ‘eigen gebrek'-variant zijn de gevolgen van gebreken aan de machine zelf, dus haarscheurtjes, materiaalfouten, constructiefouten, metaalmoeheid, enzovoort, gedekt.

Voor de precieze verschillen tussen de verzekeringsvormen en een gedetailleerd overzicht over wat wel of niet gedekt is, kunt u het beste de polisvoorwaarden raadplegen. Er zijn grote verschillen tussen de verzekeraars.

Uitgesloten is meestal:

 • schade als gevolg van het meedoen aan wedstrijden;
 • schade als gevolg van verhuur (tenzij de verzekeraar op de hoogte is);
 • schade door onverantwoord gebruik, zoals een te zware belading;
 • schade door gebruik onder invloed van alcohol of drugs.

Hier kunt u meer informatie aanvragen.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst